Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

dEElNemen aan de omgevingsdialoog
en/oF op de hoogte blijven van de
ontwikKelingen in De MoleNpolder?

De Molenpolder in Numansdorp

Omgevings­dialoog

De gemeente Hoeksche Waard en projectontwikkelaar Midstate zijn met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van de Molenpolder in Numansdorp-Zuid. De gemeenschappelijke wens voor deze ontwikkeling is om natuur en recreatie te versterken op deze aan het water gelegen plek, de toegankelijkheid van het Hollandsch Diep te vergroten, de infrastructuur In Numansdorp te verbeteren en om naar behoefte woningen te bouwen. Op dit moment werken we vooral aan een verdere uitwerking van de plannen. De uitvoering is, als alles naar wens verloopt, pas over een aantal jaren aan de orde.

In gesprek over de ontwikkelingen rond De Molenpolder

Voorafgaand aan de formele bestemmingsplanprocedure is een omgevingsdialoog georganiseerd. Met de omgevingsdialoog werden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over de schetsplannen en kregen de initiatiefnemers inzicht in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. De omgevingsdialoog bestond uit een inloopavond op maandagavond 20 november jongstleden en een online vragenlijst die tot 28 november ingevuld kon worden. Zo werd de mogelijkheid geboden vragen te stellen en wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De informatie in de online vragenlijst was gelijk aan de informatie tijdens de inloopavond. De panelen treft u in onderstaande link aan. De inloopavond was zeer druk bezocht en ook de online vragenlijst is veelvuldig ingevuld. We hebben veel positieve reacties ontvangen op de plannen. Ook ontvingen we zorgpunten en suggesties over diverse onderwerpen. We danken iedereen hartelijk voor de deelname aan de omgevingsdialoog. In een latere fase, bij de verdere uitwerking van de deelplannen, wordt opnieuw een omgevingsdialoog gestart.  

Op dit moment wordt gewerkt aan het verslag van de omgevingsdialoog en een document met antwoorden op de  vragen die we ontvangen hebben in de online vragenlijst en per mail. Medio januari plaatsen kunt u deze documenten inzien op deze website. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Van de omgevingsdialoog is een verslag gemaakt. Ook zijn de antwoorden op de vragen die wij hebben ontvangen in een document opgenomen. Beide stukken kunt u hieronder inzien. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

De locatie

De Molenpolder ligt ten zuiden van Numansdorp tussen de Molendijk, de Veerweg en de Havenkade, met aan de ene zijde de nieuwe woonwijk De Torensteepolder en aan de andere zijde Golfclub Comstrijen.

Het Hollands Diep is direct gelegen aan De Molenpolder wat prachtige vergezichten geeft.  Het Hollandsch Diep is een rivierarm tussen de Hoeksche Waard en Noord-Brabant, uitlopend in de Biesbosch. 

Terinzagelegging van 2 plannen

De gemeente heeft op 21 december een ontwerpbestemmingsplan en een exploitatieplan ter inzage gelegd voor de ontwikkeling van de Molenpolder. De bestemming van het gebied is nu agrarisch, dat moet gewijzigd worden naar wonen. In een exploitatieplan staan afspraken met de ontwikkelende partij(en) over eisen en kosten. De gemeente moest de beide plannen vóór 1 januari 2024 ter inzage leggen. Dat was nodig omdat zij de Molenpolder in het verleden bij het Rijk hebben aangemeld als Crisis- en Herstelplan, waarmee het dus onder de Crisis- en Herstelwet valt. Dit biedt de mogelijkheid om op basis van het meer globale bestemmingsplan later in het proces tot nadere detaillering en invulling te komen - binnen de vastgestelde kaders en voorwaarden. Hierdoor kan er beter worden ingesprongen op toekomstige ontwikkelingen.

Procedureel gezien moeten de plannen dan wel voor 1 januari 2024 ter inzage worden gelegd. Het gaat in deze fase dus nog om plannen op hoofdlijnen met globale schetsen. Uiteraard wordt u later, als de plannen gedetailleerder worden uitgewerkt, opnieuw uitgebreid betrokken.

Meld je hier aan

en blijf op de hoogte

Op dit moment werken de gemeente en ontwikkelaar Midstate aan een verdere uitwerking van de plannen voor de Molenpolder. De uitvoering is, als alles naar wens verloopt, pas over een aantal jaren aan de orde. Tijdens dit traject blijven we graag in gesprek met de omgeving. Wil je automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief Molenpolder.

ontwerp en ontwikkeling door Webgooo.nl